درباره WORLDSTAR

درباره WORLDSTAR

مسابقه طراحی بسته بندی WorldStar از سال ۱۹۷۰ برگزار می شود و یکی از مهم ترین رویدادهایی است که سازمان جهانی بسته بندی هر ساله برگزار می نماید. این جایزه برترین جایزه در حوزه صنعت بسته بندی جهان است که لازمه شرکت در این مسابقه این است که حتما طرح در یک مسابقه ملی که مورد تایید سازمان جهانی بسته بندی منتخب شده و جایزه گرفته باشد.

تعداد مسابقات مورد تایید سازمان جهانی بسته بندی ۷۰ مسابقه ملی و منطقه ای در سراسر دنیا است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر www.worldstar.org

درباره WORLDSTAR