جوایز مسابقه

جوایز مسابقه :

در هر دو رده حرفه ای و دانشجویی به برگزیدگان علاوه بر اهدای تندیس و گواهینامه حضور جوایز ذیل نیز اهداء خواهد شد :

نفر اول :

مبلغ سه میلیون تومان + تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون بهره از سوی صندوق کارآفرینی امید + مجوز شرکت در مسابقه WorldStar و AsiaStar 2017

نفر دوم :

مبلغ دو میلیون تومان + تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون بهره از سوی صندوق کارآفرینی امید + مجوز شرکت در مسابقه WorldStar و AsiaStar 2017

نفر سوم :

مبلغ یک میلیون تومان + تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون بهره از سوی صندوق کارآفرینی امید + مجوز شرکت در مسابقه WorldStar و AsiaStar 2017

* لازم به ذکر است به ده نفر اول در رده حرفه ای و ۵ نفر در رده دانشجویی / دانش آموزی تسهیلات جهت راه اندازی / توسعه کسب و کار مرتبط با طراحی بسته بندی از سوی صندوق کارآفرینی امید اعطاء می گردد.